Nadzór BHP przy pracach uznawanych za szczególnie niebezpieczne

W przypadku pracowników zatrudnionych przy niektórych rodzajach prac, ich pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie BHP. Nadzór bhp jest realizowany na innych zasadach w przypadku czynności, których wykonywanie może być niebezpieczne dla życia albo zdrowia człowieka. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się: – prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, – roboty budowlane, remontowe, montażowe lub rozbiórkowe […]

Sprzątanie biur i mieszkań

Coraz częściej wielu właścicieli nieruchomości do sprzątania budynków zatrudnia specjalistyczną firmę, która świadczy bardzo kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Firma sprzątająca zajmuje się bardzo dokładnym sprzątaniem poszczególnych pomieszczeń, myciem okien i drzwi, a często również sprzątaniem ogrodu. Przedsiębiorstwo w swojej okolicy, które oferuje sprzątanie biur oraz sprzątanie domów i mieszkań można bardzo szybko odnaleźć przy […]