Standardy BHP w instytucjach gospodarczych


BHP to szereg norm i zasad, obejmuje zarządzanie ryzykiem z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób w miejscu pracy. Obejmuje to zdrowie i bezpieczeństwo każdego, kto pracuje w danej jednostce gospodarczej, a także klientów, gości i dostawców.

Wdrożenie bezpiecznych praktyk i zainstalowanie sprzętu zabezpieczającego może początkowo kosztować pieniądze i czas, ale ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Niepodjęcie działań może również skutkować konsekwencjami prawnymi, grzywnami czy nawet utratą wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie BHP jest ważnym elementem zarządzania każdej firmy, niezależnie od branży.

Na czym polega współpraca BHP?

Należy wprowadzić praktyki BHP od razu po rozpoczęciu działalności. Zgodnie z polskim prawem, każda firma musi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i nie narażać zdrowia i bezpieczeństwa innych osób. Należy dołożyć należytej staranności podczas organizacji miejsca pracy oraz wewnętrznych procedur.
Do najważniejszych obszarów BHP należy:
– zapewnić bezpieczne środowisko pracy,
– zapewnić i utrzymać bezpieczne maszyny i konstrukcje,
– zapewnić bezpieczne procesy i procedury w pracy,
– zapewnić bezpieczne użytkowanie, przenoszenie i przechowywanie maszyn, konstrukcji i substancji,
– zapewnić i utrzymywać w sposób bezpieczny każde pomieszczenie, w tym zaplecze
– udzielać wszelkich informacji, szkoleń, instrukcji lub nadzoru potrzebnych dla bezpieczeństwa,
– monitorować zdrowie pracowników i warunki w miejscu pracy.
Proces audytowania oraz raportowania powinien być ustalony i wdrożony. Każdy incydent z zakresu BHP odpowiednio przeanalizowany wraz z planem naprawczym.
Dokumentacja powinna być bezpiecznie archiwizowana, tak aby współpraca BHP była utrzymana na zadowalającym poziomie.

Wymagania BHP zależą od danej branży

Wymogi BHP konkretnej firmy zależą od zagrożeń w danym miejscu pracy. Należy sprawdzić wymagania BHP dotyczące ryzyka zgodnie z rodzajem działalności – można odszukać je na rządowych stronach z informacjami branżowymi.
Warto zasięgnąć niezależnej porady dotyczącej wymagań BHP dla twojej firmy, tak aby zapewnić odpowiednie wsparcie BHP.