Standardy BHP w instytucjach gospodarczych

BHP to szereg norm i zasad, obejmuje zarządzanie ryzykiem z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób w miejscu pracy. Obejmuje to zdrowie i bezpieczeństwo każdego, kto pracuje w danej jednostce gospodarczej, a także klientów, gości i dostawców. Wdrożenie bezpiecznych praktyk i zainstalowanie sprzętu zabezpieczającego może początkowo kosztować pieniądze i czas, ale ma kluczowe znaczenie dla […]