Kamera termowizyjna

Badanie domu kamerą termowizyjną to coraz popularniejsza metoda na znalezienie miejsc, przez które z naszego domu ucieka ciepło – to tak zwane mostki termiczne. Najczęściej sprawdza się drzwi i okna, drogi wentylacyjne. Tego typu badanie warto przeprowadzić w momencie, gdy wybudowaliśmy dom – na przykład w celu sprawdzenia jakości ocieplenia budynku. Jest to szybka metoda […]

Nadzór BHP przy pracach uznawanych za szczególnie niebezpieczne

W przypadku pracowników zatrudnionych przy niektórych rodzajach prac, ich pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie BHP. Nadzór bhp jest realizowany na innych zasadach w przypadku czynności, których wykonywanie może być niebezpieczne dla życia albo zdrowia człowieka. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się: – prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, – roboty budowlane, remontowe, montażowe lub rozbiórkowe […]